Notícies

Com desenvolupar una cultura de lideratge col·lectiu

Enreach 28/10/2019
Clock icon 6 min

Què és el lideratge col·lectiu? Com es compara amb un concepte més tradicional de lideratge? Quins són els beneficis? Com es va desenvolupar i quins són els seus fonaments teòrics? En aquest article, descrivim els aspectes clau i els beneficis d’aquest procés, que apliquem a masvoz.

Què és el lideratge col·lectiu?

El lideratge col·lectiu és un grup de persones que treballen juntes per assolir un objectiu compartit. D’aquesta manera, l’equip està motivat interna i externament, treballa de forma unida per aconseguir una visió comuna i utilitza els seus talents i habilitats per contribuir a l’èxit de l’empresa. De fet, el lideratge col·lectiu reconeix que l’èxit durador no és possible sense diverses perspectives i contribucions.

En aquest tipus de lideratge, hi ha responsabilitat, compromís i presa de decisions compartits. Tots els membres de l’equip estan involucrats en la creació d’una mateixa visió i estan compromesos a treballar per aconseguir-la. Es basa en el supòsit que tots poden i han de liderar. Així mateix, requereix condicions específiques per a l’èxit del conjunt: confiança, presa de decisions consensuades, comunicació transparent i efectiva, responsabilitat i aprenentatge compartit.

Un aspecte clau del lideratge col·lectiu és que l’èxit depèn del lideratge de tot el grup i no de les habilitats d’una sola persona. Aquest canvi de centrar-se en les habilitats de qualsevol individu a les capacitats, relacions, comportaments i pràctiques de tot un equip (dues o més persones) fa que el lideratge col·lectiu sigui diferent d’altres tipus i models de lideratge.

Com cultivar el lideratge col·lectiu?

S’escriu molt sobre com les organitzacions poden cultivar el lideratge. El que ara es busca cada cop més a les empreses modernes és la creació d’una cultura col·lectiva de lideratge on els líders es desenvolupin, valorin i donin suport en tots els nivells juntament amb el seu equip.

Si assumim que la definició de lideratge és la capacitat de crear i/o influir en els resultats que importen, tant en termes de resultats com de relacions, llavors també podem suposar que en algun moment tots els empleats tenen el potencial de ser líder.

Empoderar a les persones per a què es converteixin en líders té la capacitat de beneficiar a les empreses de diverses maneres. Impulsa un major compromís i responsabilitat en tots els nivells, i produeix els futurs caps empresarials més importants.

Com poden les organitzacions generar una cultura de lideratge col·lectiu?
1) Cultivant el lideratge com un mantra

Quan el lideratge col·lectiu s’alinea amb els valors, la visió i la missió, i s’integra en els KPI i les avaluacions de rendiment, pot convertir-se en una part central de la identitat d’una organització. Així mateix, el llenguatge del lideratge pot integrar-se en les converses quotidianes.

Si bé el llenguatge per si sol no impulsarà el canvi, sí crearà l’impuls per a què l’empresa prengui mesures per reconèixer i encoratjar el lideratge col·lectiu.

2) Reconeixent el potencial en tots els àmbits

Totes les persones tenen el potencial de ser líders de diferents maneres. És important animar als empleats, en tots els àmbits, a ampliar la seva perspectiva i desenvolupar habilitats de lideratge, tant individuals com col·lectives.

Senyalar només a unes poques persones que “tenen potencial”, ignora el fet que altres també el tenen i, una conseqüència sovint menys considerada dels programes de talent, és que poden alienar i impactar en la capacitat i el desig dels altres de voler convertir-se en líders.

3) Empoderant a les persones per a què tinguin veu

És important que aquells que ocupen llocs d’alt nivell estiguin disposats a compartir i delegar la responsabilitat i l’autoritat en lloc de mantenir-la centralitzada.

El lideratge col·lectiu ajuda a fomentar un ambient on les persones senten que la seva veu i la seva contribució compten, i on se’ls encoratja a assumir més responsabilitat. Aquesta és una forma de garantir que els empleats es sentin empoderats per donar un pas endavant i tinguin la sensació que són confiables i valorats.

Tenir autoritat permet a altres, dins del raonable, prendre riscos calculats, cometre errors i ser responsables aprenent d’ells. D’aquesta manera tots els grans líders creixen i aprenen.

4) Fomentant l’aprenentatge i el desenvolupament

Es pot desenvolupar lideratge, tant individual com col·lectiu. L’aprenentatge i el desenvolupament continus són essencials per cultivar líders i influir profundament en la cultura de l’organització.

Tanmateix, l’aprenentatge i el desenvolupament van més enllà de la capacitació i el desenvolupament d’habilitats. Es tracta d’ajudar a les persones a comprendre quins factors interns els motiven i com es mostren en el lloc de treball, ampliant la perspectiva i cultivant noves mentalitats.

Un desenvolupament més profund inclou explorar com ser més efectiu de dins cap a fora. A través de la consciència i la pràctica contínua, tots poden aprendre com i per què s’aturen en els moments en què més es necessita la seva contribució. Cultivar i fomentar aquesta consciència és un component clau del lideratge col·lectiu i les transformacions culturals en les organitzacions.

5) Confiant en opinions i decisions

Donar a les persones responsabilitat i autoritat va de la mà amb el suport i la confiança en les seves opinions i decisions, fins i tot quan difereixen de les dels alts directius o líders. La gerència convencional opta per donar suport als líders que diuen i fan el mateix que ells i “s’ajusten” a la cultura existent.

Per fomentar un canvi cultural genuí que abasti el lideratge col·lectiu, s’han de fomentar i acollir nous enfocs i perspectives. En les organitzacions amb visió de futur on el lideratge col·lectiu es valora profundament, les persones reconeixen i aprecien el benefici dels nous plantejaments i expectatives.

6) Convertint-se en un mentor i guia

Els aspirants a líders necessiten mentors i guies per donar-los suport en el seu viatge de lideratge.

Una de les formes menys òbvies de lideratge és el “lideratge de servei”, en el qual els líders es dediquen a servir al bé col·lectiu. Fins i tot en això està el desig de guiar, ensenyar a altres i transmetre el que saben, orientant humilment a altres a través de la seva pròpia carrera. Així mateix, els líders de servei ofereixen feedback i “retroalimenten” sobre com les persones poden preparar-se pel futur.

El desenvolupament d’una cultura de lideratge es basa en acceptar que el lideratge pot sorgir i, amb voluntat, sorgirà en tots els nivells d’una organització. A l’invertir en el desenvolupament del lideratge col·lectiu, les empreses poden establir les condicions per a la visió de futur, la creativitat, la sostenibilitat i l’èxit compartit.

El lideratge col·lectiu a masvoz

A masvoz apostem pel lideratge col·lectiu, per formar un equip unit en el qual les persones puguin desenvolupar les seves habilitats individual i col·lectivament. Per això, invertim en formacions que ajudin als nostres col·laboradors i directius a compartir coneixements i experiències, amb la finalitat d’ajudar-los a evolucionar en la seva carrera professional.

Perquè a masvoz no només valorem a les persones pel treball que exerceixen dins de l’organització, sinó per tot allò que poden oferir a nivell personal tant a l’empresa com als seus companys i líders d’equips, practicant també l’escolta activa en les sessions col·lectives.

Invertir en les persones és destinar recursos de forma efectiva per crear una organització en la qual la satisfacció dels nostres col·laboradors quedi reflectida en la fidelitat dels nostres clients. És la nostra forma de construir una visió conjunta de futur.

Bell icon ¡Subcriu-te! Hearth icon Demana una demo