Sistemes de telefonia empresarial

Quin valor té el ChatGPT al sector de la salut?

Product User 23/03/2023
Clock icon 5 min

Al novembre del 2022, el món va conèixer ChatGPT, un xat bot impulsat per Intel·ligència Artificial (IA) capaç de reflectir una conversa humana de forma intuïtiva.

Al sector salut, ChatGPT és un tema important de conversa entre metges i pacients per igual. Aquesta innovació té el potencial d’automatitzar tasques diàries com generar registres de pacients o escriure informes. Si bé encara es troba a les primeres etapes de desenvolupament i utilització, es preveu que presenti un ús de diagnòstic i tractament en el futur.

Però a l’igual que d’altres sistemes d’IA, el ChatGPT ha de fer front a reptes i proves abans d’aconseguir un ús generalitzat en la cura de la salut.

Què és el ChatGPT?

El ChatGPT és l’última evolució d’un model de llenguatge desenvolupat per OpenAI conegut com a GPT-3. Està capacitat per aprendre patrons de llenguatge a partir de grans quantitats de dades. El procés està dissenyat per garantir la precisió al predir el que segueix en una seqüència de paraules.

S’ensenya i perfecciona mitjançant una combinació d’aprenentatge supervisat i de reforç. Segons IBM, es tracta de “l’ús de conjunts de dades etiquetades per entrenar algoritmes per classificar dades o predir resultats amb precisió”. Aquest enfocament instrueix als ordinadors sobre com aprendre o identificar temes.

S’optimitza a través de l’aprenentatge de reforç a partir del feedback humà. Aquí, les persones ensenyen a la màquina respostes probables i ètiques, o decisions per ajudar als usuaris. OpenAI descriu les funcions de diàleg del ChatGPT com capaços de “respondre preguntes de seguiment, admetre els seus errors, qüestionar premisses incorrectes i rebutjar sol·licituds inapropiades”.

Usos potencials del ChatGPT per a metges

Segons un article de Yahoo! Finance, ChatGPT va acumular 1 milió d’usuaris en la seva primera setmana. Entre aquests usuaris es troben professionals de la salut que s’inclinen per la IA com el futur proper de la gestió mèdica. Per això, aquesta tecnologia està marcant l’inici d’una nova fase d’assistència mèdica de les següents formes:

1) Resumir els registres i la informació dels pacients

A l’aplicar les capacitats de la Intel·ligència Artificial (IA) i l’aprenentatge automàtic (ML), es pot ensenyar a ChatGPT a actuar com un assistent digital pels metges. La tecnologia extrauria informació essencial dels registres dels pacients, agrupant les dades en antecedents familiars, símptomes, medicació actual, al·lèrgies potencials, resultats de laboratori, etc. Amb la IA assegurant que aquesta informació estigui fàcilment disponible, els metges poden avaluar les necessitats dels pacients més ràpid. Aquesta funció permet un enfocament més clar en les principals àrees d’atenció.

2) Millorar els sistemes de decisió clínica

Els sistemes de suport a les decisions clíniques han exercit durant molt de temps un paper important en les recomanacions dels metges per a l’atenció dels pacients. L’optimització d’aquests sistemes mitjançant l’ús d’eines d’IA i ML pot millorar els resultats i les decisions de tractament dels pacients.

3) Personalització de la informació del pacient

Les interaccions amb els pacients i l’atenció han d’oferir-se inherentment a través del xat primer, l’atenció virtual en segon lloc i l’atenció en persona en tercer lloc. Passar a sistemes conversacionals impulsats per models d’IA com GPT-3 (i d’altres), que es contextualitzen amb la informació del pacient, brindarà respostes més personalitzades i clínicament precises.

4) Automatització de funcions administratives

Els estudis han demostrat que els metges i el seu personal passen prop de 16,4 hores a la setmana navegant per les aprovacions d’assegurances per a medicaments, procediments i d’altres serveis mèdics del pacient. Centrar-se en tasques administratives permet menys temps per oferir atenció mèdica.

El ChatGPT es pot usar per realitzar tasques administratives, com programar cites, simplificar notes i d’altres treballs diaris repetitius. Així, la IA conversacional pot donar suport a l’automatització i la prestació d’una atenció clínica millorada. Usant indicacions adequades, ChatGPT pot ser capacitat per redactar cartes sol·licitant autoritzacions prèvies, apel·lacions de denegacions d’assegurances i d’altres reclamacions.

Usos potencials del ChatGPT per a pacients

1) Millorar l’educació del pacient

Usant la sintaxi simplificada de l’algoritme, els metges poden usar el ChatGPT per mantenir informats als pacients durant el tractament. Actualment, les notes clíniques que documenten l’historial mèdic, els plans de tractament i els procediments de seguiment solen estar en llenguatge professional, el que dificulta la comprensió per part dels pacients. ChatGPT pot aprendre a simplificar notes mèdiques, receptes o fins i tot estils de vida suggerits per a una millor comprensió del pacient.

2) Proporcionar respostes a les preguntes freqüents dels pacients

Els metges treballen en entorns accelerats, el que sovint dificulta que els pacients tinguin contacte directe amb ells i obtinguin respostes a les seves preguntes. Només en ocasions pot concedir als pacients un contacte freqüent i directe amb l’opinió d’especialistes. ChatGPT pot ajudar als metges omplint els buits en la informació d’atenció. Les característiques projectades de l’algoritme tenen com a objectiu respondre les preguntes dels pacients sobre el diagnòstic o el maneig de les seves condicions.

La Intel·ligència Artificial d’Enreach, al servei dels pacients

En aquest post, ja hem vist les possibilitats que ofereix la IA pel sector salut. Al seu Omnichannel Contact Center, Enreach ha desenvolupat un mòdul d’IA amb servei de xat bot i voicebot que permet optimitzar les comunicacions i augmentar l’eficàcia d’un call center avaluant la intenció del client i oferint la resposta esperada 24/7.

El motor d’Intel·ligència Artificial d’Enreach entrena al teu bot per a què entengui les necessitats dels pacients i resolgui les seves consultes. Al connectar els nostres bots amb sistemes externs és possible completar les respostes amb informació de cada interacció dels clients, analitzant també el motiu de contacte. A més, es poden configurar en més de 120 idiomes.

Bell icon ¡Subcriu-te! Hearth icon Demana una demo