Sistemes de telefonia empresarial

Les solucions al núvol, principal inversió en TI durant els propers dos anys

Enreach 01/12/2016
Clock icon 2 min

Durant els propers anys, les solucions al núvol representaran la principal inversió en TI impulsades per un creixent interès en conceptes com públic, open source, càrrega de treball o externalització, entre d’altres. Segons un informe elaborat per International Data Corporation (IDC), l’adopció de solucions de núvol híbrid per part de les empreses o departaments de tecnologies de la informació continuarà mostrant un notable creixement seguint així amb la tendència d’anys precedents.

Aquestes són les claus del futur immediat de les solucions al núvol per al període 2017-2018:

  • Al llarg del proper any, més del 80% de les organitzacions TI hauran optat per arquitectures de núvol híbrid, marcant així el ritme del canvi a la resta de companyies.
  • Els experts en TI uneixen els seus esforços per trencar les tradicionals barreres d’entrada a les solucions al núvol. Com a conseqüència, el 2018 el núvol serà vist tant per proveïdors de tecnologia com per empreses industrials com la millor estratègia d’entrada al mercat.
  • Així, la inversió en tecnologies basades en el núvol continuarà el seu creixement durant els propers anys. El 2018, com a mínim la meitat de la inversió en TI es basarà en el núvol, mentre que el 2020 haurà assolit el 60% de tota la infraestructura de TI, i entre el 60% i el 70% de tota la inversió en software, serveis i tecnologia.
  • En aquest creixement, la gestió de la càrrega de treball tindrà un pes fonamental. IDC preveu que el 2017 més del 60% de les organitzacions TI que estan construint el seu núvol híbrid, adquiriran noves o actualitzades solucions cloud de gestió centrades en la càrrega de treball.
  • El consum d’informació pública creixerà en torn a un 150% de tal forma que el 2018 el núvol s’haurà convertir en el mecanisme de lliurament preferit per a dades públiques, informació i anàlisi.
  • Les tecnologies de la informació de les empreses es diversificaran. El 2018, el 65% dels actius TI estaran ubicats a hostings o centres de dades al núvol al mateix temps que un terç dels treballadors TI formaran part de proveïdors de serveis externs a les empreses.
  • El caràcter obert es convertirà en un criteri fonamental a les estratègies d’integració al núvol de les empreses; IDC estima que ja el 2017 més del 60% de les companyies optaran per open sources i APIs obertes.
  • L’adopció de noves solucions de lliurament i arquitectures basades en el núvol, que el 2018 superaran el 60%, impulsarà una major innovació i agilitat als negocis.
  • El 2017, en torn al 9% del pressupost TI de les empreses es desplaçarà cap a proveïdors de serveis de tercers com a resposta a la necessitat de cobrir les mancances d’habilitats de personal vinculades al núvol.
  • El 2018, una quarta part dels ecosistemes al núvol de les empreses globals vindran de la mà de proveïdors de serveis al núvol ubicats a la regió Àsia-Pacífic.
Bell icon ¡Subcriu-te! Hearth icon Demana una demo