Sistemes de telefonia empresarial

Telefonia IP, Veu per IP i VoIP

Enreach 30/11/2023
Clock icon 7 min
Nivell: Principiant

En aquest article expliquem què és la telefonia IP i la veu per IP (VoIP)com funciona, els avantatges i desavantatges de la telefonia IP, què es necessita per utilitzar telefonia IP i els tipus de telèfons IP que existeixen.

La telefonia IP és la telefonia que funciona sobre la connexió a Internet per poder realitzar i rebre trucades telefòniques. Avui dia, en 2023, pràcticament la totalitat de les empreses i particulars estan fent ús de la telefonia IP.

Amb la telefonia IP es poden fer trucades des de diferents tipus de dispositius que es connecten a la Xarxa Pública de Telefonia a través d’Internet per fer trucades a numeració convencional, i també disposar d’un número telefònic.

La telefonia IP o ToIP (Telephony over Internet Protocol) és aquella telefonia en què el senyal de veu s’envia en forma de paquets de dades a través d’Internet (veu per IP) o d’una Xarxa Privada Virtual (VPN).

Per això utilitza el protocol d’Internet, d’aquí les sigles IP. Els operadors de telefonia IP estan a més interconnectats a la xarxa telefònica convencional per permetre les comunicacions entre els usuaris de telefonia IP i els abonats a la telefonia tradicional.

Aquesta interconnexió a la xarxa de telefonia convencional permet fer trucades a numeració telefònica convencional, com poden ser els números de telèfon geogràfics, números mòbils, números nòmades i/o números de tarifació especial (902, 900, 800…); i disposar d’un número geogràfic al qual qualsevol usuari pot trucar.

La telefonia IP està basada en la tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol), també anomenada veu per IP, que és l’encarregada de transformar la veu en paquets de dades perquè es puguin enviar a través d’Internet.

+ info sobre Veu per IP a la Wikipedia

La principal diferència entre la telefonia IP i la Veu per IP és que una fa referència al sistema de comunicació i la tecnologia emprada, i l’altra és la tecnologia emprada per enviar la veu:

 • Telefonia IP: és el sistema de comunicació que permet mantenir converses per telèfon (entre diferents números de telèfon) i que utilitza VoIP, és a dir, és a través d’Internet.
 • Veu per IP o VoIP: és el conjunt de recursos que permeten que la veu es pugui enviar a través d’Internet. Podríem parlar de la tecnologia VoIP.

La telefonia IP no existiria sense la veu per IP, ja que és la base del seu funcionament.

La veu, per defecte, és quelcom analògic i els operadors converteixen aquest tipus de senyal analògic en paquets de dades perquè puguin ser enviats per Internet. Després, aquests paquets de dades es descomprimeixen perquè siguin escoltats per la persona a l’altre costat de la línia. I, és clar, això succeeix en un tancar i obrir d’ulls.

La compressió i descompressió també es produeix quan la trucada canvia de canal de transmissió, per exemple, quan una trucada d’Internet es connecta amb un operador que utilitza un sistema de cable a través d’un commutador.

1. Usuari de telefonia IP marca el número de telèfon d’una altra persona de telefonia convencional.

2. L’operador de telefonia IP es connecta a la xarxa telefònica tradicional i es connecta amb el número de l’usuari B. La trucada està connectada en ambdós sense importar el tipus de tecnologia que estiguin fent servir.

3. Usuari B respon la trucada. La veu s’envia per freqüències a través de la xarxa telefònica.

4. La veu passa a l’operador de telefonia IP de l’usuari A, que la converteix en paquets de dades.

5. La veu es descomprimeix en arribar al dispositiu de l’Usuari A per poder escoltar a Usuari B.

6. Usuari A parla i el dispositiu comprimeix la veu en paquets de dades.

7. Els paquets de dades s’envien a través d’Internet fins que connecten amb la xarxa telefònica.

8. Els paquets de dades es descomprimeixen perquè puguin viatjar per la xarxa telefònica i arribar en forma de veu a l’usuari B.

Per utilitzar telefonia IP a la teva empresa necessites complir 3 requisits:

 1. Contractar els serveis d’un operador de telefonia IP.
 2. Tenir connexió a Internet.
 3. Tenir un telèfon o equip per fer trucades.

Per fer servir la telefonia IP necessites contractar els serveis d’un operador de telefonia IP: et donarà línia i connectarà amb la Xarxa de Telefonia Pública Commutada (PSTN) perquè estiguis en contacte amb la resta d’usuaris de telefonia.

L’operador de telefonia IP també ofereix numeració telefònica, centraleta virtual, software d’atenció al client, software de telemàrqueting i molt més.

En la telefonia IP la veu s’envia a través d’Internet, per la qual cosa és un requisit imprescindible estar connectat a la xarxa.

El tipus de connexió no importa sempre que es compleixin uns requisits mínims de qualitat, com pot ser l’amplada de banda, la continuïtat o el jitter.

La telefonia IP funciona amb els següents tipus de connexió a Internet:

 1. ADSL
 2. WiFi
 3. Cable
 4. Fibra
 5. Satèl·lit (qualitat variable, no recomanable)
 6. WiMAX (qualitat variable, no recomanable)
 7. 5G
 8. 4G
 9. 3G (qualitat variable, no recomanable)

En telefonia IP diem terminals, dispositius o clients SIP perquè, a diferència de la telefonia convencional, es poden utilitzar mòbils, ordinadors i tauletes per fer trucades, a més de telèfons.

Com que amb la veu per IP el senyal s’envia a través d’Internet, necessitaràs un dispositiu amb connexió a la xarxa.

Telèfon IP

Un telèfon IP és un telèfon creat específicament per a la tecnologia de veu per IP (VoIP). A diferència dels telèfons analògics, els telèfons IP són miniordinadors, és a dir, que disposen d’un software integrat i es connecten a Internet. De fet, per configurar-los és necessari fer servir un ordinador i accedir al software del telèfon IP.

Adaptador IP ATA

L’adaptador IP o adaptador ATA és un dispositiu que permet utilitzar telèfons normals amb VoIP. Aquest adaptador és l’encarregat de convertir els senyals dels telèfons analògics en paquets de dades i viceversa. Serà suficient connectar-lo al telèfon i després al router perquè el telèfon funcioni amb Internet.

És important assenyalar que aquests adaptadors estan cada vegada més en desús, ja que les comunicacions estan limitades a les funcionalitats del telèfon tradicional.

Softphone

Un softphone és un software que emula un telèfon i que es pot instal·lar en ordinadors, telèfons intel·ligents i tauletes per realitzar trucades de veu per IP.

La telefonia IP i la telefonia tradicional compleixen el mateix objectiu: habilitar un canal de comunicació entre dues persones que es troben en diferents ubicacions. La diferència entre les dues radica en el canal per on es produeix la comunicació, però també en els seus requisits i característiques.

Cada sistema telefònic té els seus avantatges i inconvenients. Fa uns anys es deia que la telefonia IP tenia com a desavantatge la poca qualitat de les trucades, però amb la millora de la velocitat a la xarxa, això ha deixat de ser un problema. Amb el 2G, 3G, 4G, 5G ADSL, Fibra, etc., disposem de més amplada de banda, més estabilitat i menor retard. Internet ara està preparat per a la telefonia IP.

La telefonia IP té molts avantatges, però també hi ha alguns inconvenients.

Amb la telefonia IP l’estalvi és especialment alt en entorns empresarials, on una empresa amb 100 línies podria arribar a estalviar 1000 € mensuals.

A diferència de la telefonia convencional, la telefonia IP et permet utilitzar un número de telèfon fix des de qualsevol lloc amb connexió a Internet. En l’àmbit empresarial va ser la gran solució durant la COVID i és la que permet que es puguin fer servir l’extensió i línia de l’oficina en el teletreball.

Amb la telefonia VoIP, el llistat de funcionalitats o prestacions que existeixen és increïble i no para de créixer. De la mateixa manera que qualsevol software s’actualitza i ofereix més opcions, la VoIP està en constant millora.

L’exemple més clar està en les centraletes virtuals, que han arribat a extrems on una centraleta virtual s’integra amb CRMs i canals de comunicació com WhatsApp o correu electrònic en un mateix entorn. Això és alguna cosa impensable amb telefonia analògica.

El principal desavantatge de la telefonia IP és que necessites tenir connexió a Internet perquè funcioni. Fa uns anys era un gran desavantatge perquè les connexions a Internet eren molt més lentes i això impedia que la qualitat de les trucades fos la idònia.

Avui en dia ja no és un desavantatge perquè tota empresa té bona connexió a Internet i, si cau Internet, segurament la telefonia serà el menor dels problemes d’aquell negoci fins que es recuperi la connexió.

IMPORTANT: la connectivitat del servei de telefonia IP també depèn de l’operador VoIP, i per això és recomanable contractar els serveis amb un operador estable.

Portar un número de telèfon fix a telefonia IP es fa de la mateixa manera que portar-lo a qualsevol operador de telefonia convencional. Per això, és necessari contractar els serveis d’un operador de telefonia IP i sol·licitar la portabilitat dels números de telèfon.

Serà el teu nou proveïdor de telefonia de veu per IP qui es preocuparà de gestionar la migració del teu número al nou sistema. I si més endavant decideixes tornar a utilitzar telefonia analògica també podràs fer el recorregut invers i portar el teu número a un operador de telefonia convencional.

Bell icon ¡Subcriu-te! Hearth icon Demana una demo